Thông tin giáo viên

  • Cô: Bùi Kiều Nga
  • kieunga@hpschool.vn
  • Kinh nghiệm: đang cập nhật...
  • Sở thích: đang cập nhật...

Cô Bùi Kiều Nga hiện là giáo viên tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên quận 11 và nhiều trường trong Thành Phố. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa học, phong cách giảng dạy súc tích, dễ hiểu cùng tinh thần và nhiệt huyết giảng dạy. Các bài học cô đưa ra điều rất thu hút và giúp học sinh dễ hiểu bài hơn góp phần nâng cao kĩ năng tự học cũng như giải các bài tập khó ở lớp, đưa thành tích các em ngày càng được nâng cao. Hiện tại, Cô đang cộng tác cùng HPSCHOOL cho ra những bài giảng chất lượng giúp các em giải quyết những khó khăn, thắc mắc khi học tập môn Hóa học, góp phần giúp các em đạt kết quả cao trong việc học tập môn học này.