Thông tin giáo viên

  • Thầy: Đỗ Văn Thuật
  • vanthuat@hpschool.vn
  • Kinh nghiệm: đang cập nhật...
  • Sở thích: đang cập nhật...

Thầy Đỗ Văn Thuật nguyên là Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng, chương trình quốc tế tại Đại học Mahidol, Thái Lan. Thầy từng là trợ giảng và giảng dạy ở nhiều trường Đại học nổi  tiếng và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh cấp 2, cấp 3. Thầy từng đoạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như nghiên cứu giảng dạy:
- Năm 2012: Học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ Toán quốc tế tại Đại học Mahidol, Thái Lan
   - Năm 2013, 2014:  Học bổng Trợ giảng cấp bởi trường Khoa học, Đại học Mahidol, Thái Lan.

Với kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm, phong cách giảng dạy dễ hiểu. Thầy là người vui vẻ, hòa đồng và rất có trách nhiệm với công việc.