Thông tin giáo viên

  • Thầy: Lương Văn Thuận
  • vanthuan@hpschool.vn
  • Kinh nghiệm: đang cập nhật...
  • Sở thích: đang cập nhật...

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành vật lý. Thầy Lương văn Thuận có phong cách giảng dạy xúc tích giúp các em dễ dàng nắm bắt được bài học và vận dụng nó vào cách làm bài tập cũng như nâng cao kiến thức về môn vật lý, đạt kết quả cao trong học tập. Thầy hiện đang cộng tác cùng HPSCHOOL và cho ra những video giảng dạy chất lượng giúp các em nắm rõ, hiểu bài và ứng dụng vào việc giải bài tập góp phần giúp các em học tập tốt hơn.