Thông tin giáo viên

  • Cô: Nguyễn Thị Thúy Vy
  • thuyvy@hpschool.vn
  • Kinh nghiệm: đang cập nhật...
  • Sở thích: đang cập nhật...

Tốt nghiệp Đại học sư phạm TPHCM chuyên ngành Tiếng Anh. Với tinh thần và nhiệt huyết dành cho việc dạy học, phong cách dạy học gần gũi và dễ hiểu các bài học cô Nguyễn Thị Thúy Vy điều được các em tiếp thu bài một cách hiệu quả và nhanh chóng. Phương pháp dạy học linh động bám sát chương trình học Anh văn trong sách giáo khoa và chương trình học kết hợp với những ví dụ thực tế, sáng tạo là một trong những ưu điểm giảng dạy của cô. Hiện tại cô đang cộng tác cùng HPSCHOOL và cho ra những video bài giảng chất lượng, mang đến những kiến thức cơ bản và bổ ích cho việc học của các em.