Thông tin giáo viên

  • Cô: Vũ Thanh Ngân
  • thanhngan@hpschool.vn
  • Kinh nghiệm: đang cập nhật...
  • Sở thích: đang cập nhật...

Tốt nghiệp Đại học sư phạm TPHCM chuyên ngành Tiếng Anh, cô Vũ Thanh Ngân với tinh thần và nhiệt huyết dành cho việc dạy học, phong cách dạy học gần gũi và dễ hiểu các bài học cô dạy trên lớp điều được các em tiếp thu bài một cách hiệu quả và nhanh chóng. Phương pháp dạy học linh động bám sát chương trình học Anh văn trong sách giáo khoa và chương trình học kết hợp với những ví dụ thực tế, sáng tạo là một trong những ưu điểm giảng dạy của cô.