CHƯƠNG II: KIM LOẠI
Bài 17:

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

733
Mã bài học
HP_18180
Mức độ bài
Giáo viên
Thái Ngọc Triển
Số tiết
Học phí
5,000VNĐ
Giới Thiệu
KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
Dãy hoạt động của một số kim loại:
K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
 Ý NGHĨA
+ Mức độ hoạt động của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.
+ Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng \({H_2}\).
+ Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit loãng giải phóng \({H_2}\).
+ Kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ba, Ca,...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ I
HỌC KỲ II
CẢ  NĂM
HỌC KỲ I - 0 chương | 0 bài học | Tổng học phí 0
HỌC KỲ II - 0 chương | bài học | Tổng học phí 0
CẢ NĂM - chương | 24 bài học | Tổng học phí 0
Đăng nhập
Các em học sinh vào học
Quý vị phụ huynh và giáo viên tham khảo, xin vui lòng đăng nhập.

Nếu bạn chưa có tài khoản hpschool.vn? Vui lòng Đăng ký