Học Phí

Học phí trọn gói cho 1 năm học, với các môn :

Toán Đại Số, Hình Học, Vật Lý, Anh Văn, Hóa Học

Hiện đang có chương trình giảm học phí tối đa cho các khóa học.

Áp dụng từ 01/02 ~ 30/04/2020 :

Đóng phí lẻ từng môn : 300k, giảm 100k còn 200k/môn.

Đóng phí theo Khối lớp học phí còn 120k/môn/năm.

Học Phí Lớp 6

480k
12 tháng
Học phí cho 4 môn :
Toán Số học
Toán Hình Học
Vật Lý
Anh Văn (CT không thí điểm)
Học phí trọn gói :
Giá  300k/môn giảm còn 120k/môn
THANH TOÁN HỌC PHÍ

Học Phí Lớp 7

480k
12 tháng
Học phí cho 4 môn :
Toán Số học
Toán Hình Học
Vật Lý
Anh Văn (CT không thí điểm)
Học phí trọn gói :
Giá  300k/môn giảm còn 120k/môn
THANH TOÁN HỌC PHÍ

Học Phí Lớp 8

600k
12 tháng
Học phí cho 4 môn :
Toán Số học
Toán Hình Học
Vật Lý
Hóa Học
Anh Văn (CT không thí điểm)
Học phí trọn gói :
Giá  300k/môn giảm còn 120k/môn
THANH TOÁN HỌC PHÍ

Học Phí Lớp 9

600k
12 tháng
Học phí cho 4 môn :
Toán Số học
Toán Hình Học
Vật Lý
Hóa Học
Anh Văn (CT không thí điểm)
Học phí trọn gói :
Giá  300k/môn giảm còn 120k/môn
THANH TOÁN HỌC PHÍ