Hướng dẫn - giải đáp Trang chủ / Hướng dẫn chung / Đăng nhập hệ thống

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN HPSCHOOL.VN

Để tạo sự thuận tiện cho học viên, ngoài việc sử dụng tài khoản Hpschool.vn để đăng nhập thì Hpschool.vn còn bổ sung thêm 03 hình thức đăng nhập khác để các bạn lựa chọn nữa là: đăng nhập thông qua tài khoản Facebook, Google +, Yahoo. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

v  Đăng nhập bằng tài khoản Hpschool.vn

  • Bước 1: Truy cập website Hpschool.vn.
  • Bước 2: Bấm vào nút Đăng nhập ở góc phải màn hình.

  • Bước 3: Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu tài khoản Hpschool.vn mà bạn đã đăng ký. Sau đó bấm vào nút Đăng nhập.

v  Đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google, Yahoo

  • Bước 1, 2: Tương tự như bước đăng nhập bằng tài khoản Hpschool.vn.
  • Bước 3: Lựa chọn một trong 3 dạng tài khoản mà bạn muốn dùng để đăng nhập.

  • Bước 4: Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu tương ứng tài khoản mà bạn đã chọn ở bước 3. Cụ thể:

            Tài khoản Facebook

            Tài khoản Google

            Tài khoản Yahoo

  • Bước 5: Bấm chọn Đăng nhập hoặc Sign In và chấp nhận theo yêu đăng nhập hệ thống.

CHÚC BẠN HỌC TỐT!