Hướng dẫn - giải đáp Trang chủ / Hướng dẫn thanh toán / Mua bài giảng

MUA BÀI GIẢNG TRÊN HPSCHOOL.VN

 

I. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

Để thực hiện việc mua bài giảng/khóa học trên Hpschool.vn thì bạn phải đáp ứng được 02 yêu cầu cơ bản sau:

·        Bạn đã đăng ký tài khoản Hpschool.vn hoặc một trong các tài khoản Facebook, Google, Yahoo đã chấp nhận theo quy định của việc đăng ký.

Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây.

·        Trong tài khoản của bạn đã có sẵn một số tiền nhất định đủ để thanh toán cho khóa học hoặc bài giảng mà bạn muốn chọn mua.

II. MUA BÀI GIẢNG

Để thực hiện mua từng bài giảng, sau khi đã truy cập và đăng nhập tài khoản vào website Hpschool.vn, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

v Bước 1: Chọn vào khối lớp mà bạn chọn mua bài giảng.

·        Nếu bạn đang ở trang chủ Hpschool.vn thì click vào biểu tượng khối lớp mà bạn muốn chọn vào.

·        Nếu bạn đang ở một trang con bất kì thì có thể click vào dấu mũi tên như hình minh họa để chọn lại khối lớp (nếu cần).

v Bước 2: Sau khi đã chọn khối lớp, bạn tiếp tục chọn vào môn học tương ứng mà bạn muốn mua bài giảng.

v Bước 3: Chọn và mua bài giảng.

·        Tìm đến bài giảng mà bạn muốn chọn mua.

·        Click vào nút mua bài giảng và chọn đồng ý.

 

Lưu ý: mỗi bài giảng khi bạn chọn mua sẽ được giới hạn ở 5 lần xem. Nếu bạn chuyển qua mua trọn khóa học mà trong khóa học đó có cả bài giảng mà bạn đã mua lẻ thì hệ thống sẽ tự động trừ ra phần phí các bài mà bạn đã mua lẻ, với điều kiện bạn chưa sử dụng hết số lần xem của bài giảng đó.