Hướng dẫn - giải đáp Trang chủ / Hướng dẫn chung / Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

Để lấy lại mật khẩu tài khoản mà bạn đã đăng ký trực tiếp trên Hpschool.vn (tài khoản Hpschool.vn). Bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website Hpschool.vn và vào trang quên mật khẩu.

·         Hpschool.vn ® Bấm nút Đăng nhập ® Bấm chọn dòng Quên mật khẩu.

·         Hoặc truy cập trực tiếp tại đây. (http://hpschool.vn/quen-mat-khau).


Bước 2:
Thực hiện các bước theo hướng dẫn lấy lại mật khẩu.


 CHÚC BẠN HỌC TỐT!