Hướng dẫn - giải đáp Trang chủ / Hướng dẫn chung / Sửa thông tin tài khoản

SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Để sửa đổi hoặc cập nhật thông tin tài khoản cá nhân của bạn trên Hpschool.vn. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

v  Bước 1: Truy cập vào website Hpschool.vn và đăng nhập tài khoản của bạn.

v  Bước 2: Sau khi đăng nhập, bạn bấm vào mũi tên bên cạnh tên tài khoản và chọn Sửa thông tin của bạn.

v  Bước 3: Chọn tùy chỉnh về Thông tin chung, Đổi mật khẩu, Đổi hình đại diện.

v  Bước 4: Chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin theo tùy chọn ở trên.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Đổi mật khẩu

Đổi hình đại diện

CHÚC BẠN HỌC TỐT!