Hướng dẫn - giải đáp Trang chủ / Hướng dẫn học viên / Hướng dẫn xem bài giảng

HƯỚNG DẪN XEM BÀI GIẢNG

Để xem một bài giảng trên Hpschool.vn thì bạn cần thực hiện theo các bước sau:

v Bước 1: Đăng nhập vào website Hpschool.vn và tìm đến bài giảng mà bạn muốn xem.

v Bước 2: Nếu bạn chưa mua bài giảng hoặc khóa học chứa bài giảng đó thì bấm chọn mua bài giảng.

v Bước 3: Bấm chọn nút Bắt đầu học để xem bài giảng.

v Bước 4: Xem bài giảng.

Cơ cấu một bài học bao gồm: bài giảng, bài tập trắc nghiệm và bài tập đề nghị. Ngoài ra, ở kế bên mỗi bài giảng đều có những nội dung slide tương ứng với nội dung trong mỗi bài giảng để bạn có thể hệ thống hóa lại kiến thức.

CHÚC BẠN HỌC TỐT!