Courses

Sort By:
KHỐI LỚP 8 >
đ200.000
Nâng cao kiến thức về Cơ học và Nhiệt học từ căn bản lớp 6, chương trình lớp 8 mở rộng các khái niệm phức tạp hơn. Ví dụ như về chuyển động, áp suấ...
23 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
KHỐI LỚP 9 >
đ200.000
Đào sâu hơn kiến thức về Điện học và Quang học đã học ở lớp 7, tiếp cận các khái niệm thuộc Điện từ học, Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, Vật ...
44 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
Xin lưu ý : Tiếng Anh trên Hpschool.vn đang theo chương trình củ, không phải chương trình Thí điểm hiện tại. Trong xu thế toàn cầu hóa, học Tiến...
Trung cấp
10 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
KHỐI LỚP 9 >
đ200.000
Nâng cao hơn những kiến thức đã học ở các lớp dưới, chương trình Hình Học 9 bao gồm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, đường tròn, hình trụ – hìn...
38 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
KHỐI LỚP 9 >
đ200.000
Giới thiệu chương trình Toán Đại Số Lớp 9 Bước sang lớp cuối cấp II rồi, các em đã định hướng cho mình trường thi lên cấp III hay gần hơn là tham g...
39 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
KHỐI LỚP 8 >
đ200.000
Hai năm học trước, các em chưa được tiếp cận với môn Hóa Học đúng không nào? Thêm một môn học mới cực kỳ lý thú đang chờ đón các em đấy. Có bao giờ...
38 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000