ĐẠI SỐ LỚP 7

4 out of 5
4
6 lượt xem

Mở rộng hơn về phần đại số như: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Biểu thức đại số, chương trình Đại số 7 rèn luyện cho các em khả năng tư duy số học logic thông qua các khái niệm mới, các dạng bài tập rèn luyện.
Các bài giảng thiết kế bám sát chương trình Sách giáo khoa Toán lớp 7 một cách hệ thống và đầy đủ nhất. Các bài tập cơ bản và nâng cao được đi kèm sau mỗi bài học. Các em sẽ được học lại toàn bộ kiến thức ở trường mà mình chưa theo kịp cũng như giải các dạng toán nâng cao một cách thông minh.

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

1
Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
2
Bài 2: Cộng trừ số hữu tỉ
3
Bài 3: Nhân chia số hữu tỉ
4
Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân – Luyện tập
5
Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
6
Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)
7
Bài 7: Tỉ lệ thức – Luyện tập
8
Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau – Luyện tập
9
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn – Luyện tập
10
Bài 10: Làm tròn số
11
Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
12
Bài 12: Số thực – Luyện tập
13
Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

1
Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
2
Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận – Luyện tập
3
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
4
Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch – Luyện tập
5
Bài 5: Hàm số – Luyện tập
6
Bài 6: Mặt phẳng tọa độ – Luyện tập
7
Bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax – Luyện tập
8
Ôn tập chương II

CHƯƠNG III: THỐNG KÊ

1
Bài 1: Thu thập số liệu thống kê. Tần số – Luyện tập
2
Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
3
Bài 3: Biểu đồ – Luyện tập
4
Bài 4: Số trung bình cộng – Luyện tập
5
Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1
Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
2
Bài 2: Đơn thức
3
Bài 3: Đơn thức đồng dạng – Luyện tập
4
Bài 4: Đa thức
5
Bài 5: Cộng trừ đa thức – Luyện tập
6
Bài 6: Đa thức một biến
7
Bài 7: Cộng trừ đa thức một biến – Luyện tập
8
Bài 8: Nghiệm của đa thức một biến – Luyện tập
9
Ôn tập chương IV


4
4 out of 5
6 Ratings

Chi tiết đánh giá

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review