HÌNH HỌC LỚP 7

Hình Học Lớp 7

Mở rộng các yếu tố được học từ lớp 6, Hình học 7 mang nội dung liên quan đến đường thẳng, quan hệ vuông góc, song song hoặc đồng quy; định lý Pytago, các trường hợp bằng nhau của tam giác,…
Các bài giảng nhấn mạnh những kiến thức chủ chốt, bổ sung phần nâng cao để dành thời gian cho các em làm các dạng Toán khó trong “ngân hàng” bài tập. Bên cạnh đó, các mẹo nhỏ dùng nhiều loại thước để vẽ hình, cách dễ dàng nhận biết các trường hợp bằng nhau của tam giác, ứng dụng Pytago trong đời sống,… hẳn sẽ là những “bí quyết bỏ túi” cho các cô cậu học trò phải không nào?

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1
Bài 1: Hai góc đối đỉnh – Luyện tập
2
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc – Luyện tập
3
Bài 3: Các góc được tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
4
Bài 4: Hai đường thẳng song song – Luyện tập
5
Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thằng song song – Luyện tập
6
Bài 6: Từ vuông góc đến song song – Luyện tập
7
Bài 7: Định lí
8
Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: TAM GIÁC

1
Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác – Luyện tập
2
Bài 2: Hai tam giác bằng nhau – Luyện tập
3
Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất: cạnh-cạnh-cạnh – Luyện tập
4
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai: cạnh-góc-cạnh – Luyện tập
5
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ 3: góc-cạnh-góc – Luyện tập
6
Bài 6: Tam giác cân
7
Bài 7: Định lí Py – ta – go
8
Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
9
Ôn tập chương II

CHƯƠNG III: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

1
Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác – Luyện tập
2
Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu – Luyện tập
3
Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác – Luyện tập
4
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác – Luyện tập
5
Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc – Luyện tập
6
Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác – Luyện tập
7
Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Luyện tập
8
Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Luyện tập
9
Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập
10
Ôn tập chương III
11
Ôn tập cuối năm
Không có thông báo nào vào thời điểm này.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review