HÓA HỌC LỚP 8

Hóa Học 8

Hai năm học trước, các em chưa được tiếp cận với môn Hóa Học đúng không nào? Thêm một môn học mới cực kỳ lý thú đang chờ đón các em đấy. Có bao giờ các em tự hỏi: “Sao đường thì tan trong nước, còn cát thì không?” Nào, hãy bắt đầu với những bài học đầy thú vị cùng Hpschool.vn nhé!
Chương trình Hoá Học 8 cung cấp cho các em những hiểu biết sơ lược, có hệ thống về các khái niệm cơ bản như: Chất, nguyên tử, phân tử, công thức hoá học, phương trình hoá học, mol, phản ứng hoá học, dung dịch, nồng độ dung dịch và độ tan; Định luật bảo toàn khối lượng và một số chất, hợp chất hoá học quan trọng như: Oxi, Hiđro, Oxit, Axit, Bazơ, Muối,…
Sau khóa học, các em có thể thành thạo tính toán các “ẩn số” theo mol, công thức hoá học, theo phương trình hoá học hay dung dịch; phân biệt được các chất, hiểu sâu về cấu tạo nguyên tử hay ứng dụng của các phản ứng hóa học.

CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

1
Bài 1: Mở đầu môn hóa học
2
Bài 2: Chất
3
Bài 4: Nguyên tử
4
Bài 5: Nguyên tố hóa học
5
Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
6
Bài 8: Bài luyện tập 1
7
Bài 9: Công thức hóa học
8
Bài 10: Hóa trị
9
Bài 11: Bài luyện tập 2

CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

1
Bài 12. Sự biến đổi chất
2
Bài 13: Phản ứng hóa học
3
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
4
Bài 16: Phương trình hóa học
5
Bài 17: Bài luyện tập 3

CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

1
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
2
Bài 18: Mol
3
Bài 20: Tỉ khối của chất khí
4
Bài 21: Tính theo công thức hóa học
5
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
6
Bài 23: Bài luyện tập 4

CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

1
Bài 24: Tính chất của oxi
2
Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
3
Bài 26: Oxit
4
Bài 27: Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy
5
Bài 28: Không khí – Sự cháy
6
Bài 29: Bài luyện tập 5

CHƯƠNG V: HIDRO – NƯỚC

1
Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của Hidro
2
Bài 32: Phản ứng oxi hóa-Khử
3
Bài 33: Điều chế Hidro – Phản ứng thế
4
Bài 34: Bài luyện tập 6
5
Bài 36: Nước
6
Bài 37: Axit – Bazơ – Muối
7
Bài 38: Bài luyện tập 7

CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH

1
Bài 40: Dung dịch
2
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
3
Bài 42: Nồng độ dung dịch
4
Bài 43: Pha chế dung dịch
5
Bài 44: Bài luyện tập 8
Không có thông báo nào vào thời điểm này.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review