SỐ HỌC LỚP 6

4 out of 5
4
6 lượt xem

Hỗn hợp các phép toán cộng – trừ – nhân – chia, hỗn số, phần nguyên – phần thập phân, phép lũy thừa, ước và bội chung,… làm các em thường nhầm lẫn đến đau đầu?
Đừng quá ép mình học thuộc các công thức khô khan hàng giờ đồng hồ, các em hãy “kết nối” với Trường trực tuyến Hưng Phương để được “gỡ rối” nhé!
Hpschool.vn chủ động đưa ra phương pháp học mới lạ, dễ hiểu dễ nhớ, thông qua các sơ đồ toán học, clip sinh động, hy vọng sẽ khơi dậy sự hứng thú học Toán cho các em học sinh.

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

1
Bài 1: Điểm. Đường thẳng
2
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
3
Bài 3: Ghi số tự nhiên
4
Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Luyện tập
5
Bài 5: Phép cộng và phép nhân
6
Bài 6: Phép trừ và phép chia – Luyện tập
7
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – Luyện tập
8
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
9
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính – Luyện tập
10
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
11
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
12
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Luyện tập
13
Bài 13: Ước và bội
14
Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố – Luyện tập
15
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
16
Bài 16: Ước chung và bội chung – Luyện tập
17
Bài 17: Ước chung lớn nhất – Luyên tập
18
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất – Luyện tập
19
Bài: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN

1
Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
2
Bài 2: Tập hợp các số nguyên
3
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Luyện tập
4
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
5
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu – Luyện tập
6
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
7
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
8
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
9
Bài 9: Quy tắc chuyển vế
10
Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
11
Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu – Luyện tập
12
Bài 12: Tính chất của phép nhân
13
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
14
Ôn tập chương II

CHƯƠNG III: PHÂN SỐ

1
Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
2
Bài 2: Phân số bằng nhau
3
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
4
Bài 4: Rút gọn phân số – Luyện tập
5
Bài 5: Quy dồng mẫu nhiều phân số – Luyện tập
6
Bài 6: So sánh phân số
7
Bài 7: Phép cộng phân số – Luyện tập
8
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Luyện tập
9
Bài 9: Phép trừ phân số – Luyện tập
10
Bài 10: Phép nhân phân số
11
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Luyện tập
12
Bài 12: Phép chia phân số – Luyện tập
13
Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Luyện tập
14
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước – Luyện tập
15
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó – Luyện tập
16
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số – Luyện tập
17
Bài 17: Biểu đồ phần trăm – Luyện tập


4
4 out of 5
6 Ratings

Chi tiết đánh giá

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review