TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 9

Đại số lớp 9

Giới thiệu chương trình Toán Đại Số Lớp 9

Bước sang lớp cuối cấp II rồi, các em đã định hướng cho mình trường thi lên cấp III hay gần hơn là tham gia các kỳ thi học sinh giỏi để so tài với bạn bè chưa? Đối với môn Toán, một môn cực kỳ quan trọng khi thi chuyển cấp, các em càng phải nỗ lực hơn nữa để đầu tư thời gian học môn này nhé!
Kiến thức chính phần Đại số 9 bao gồm: Phép khai phương, hàm số, hệ phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai một ẩn. Nhiều dạng bài tập hơn, khó hơn, thách thức khả năng tư duy logic ở các em. Mong muốn cùng đồng hành với các em, Hpschool.vn thiết kế bài giảng hệ thống hóa kiến thức Toán cơ bản và nâng cao một cách hệ thống và đầy đủ nhất theo chương trình Toán lớp 9 của Bộ giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, “kho đề thi” phong phú, đa dạng, bám sát các chuyên đề và dạng bài tập hay gặp trong các kỳ thi sẽ là hành trang giúp các em hãy vững tâm hơn trong chuyện học hành, thi cử.

CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

1
Bài 1: Căn bậc hai
2
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
3
Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Luyện tập
4
Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
5
Bài 5: Bảng căn bậc hai
6
Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
7
Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)
8
Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
9
Bài 9: Căn bậc ba
10
Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT

1
Bài 1: Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số
2
Bài 2: Hàm số bậc nhất
3
Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax b
4
Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
5
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax
6
Ôn tập chương II
7
CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
8
Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
9
Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
10
Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
11
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng
12
Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
13
Bài 5 nâng cao: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
14
Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: HÀM SỐ y = a.x^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

1
Bài 1: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
2
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
3
Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
4
Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
5
Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
6
Bài 5: (Nâng cao) Công thức nghiệm thu gọn
7
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
8
Bài 6: (Nâng cao tiết 1) Hệ thức vi-ét và ứng dụng
9
Bài 6: (Nâng cao tiết 2) Hệ thức vi-ét và ứng dụng
10
Bài 7: (Tiết 1) Phương trình quy về phương trình bậc hai – phương trình trùng phương
11
Bài 7: ( Tiết 2) Phương trình quy về phương trình bậc hai – chứa ẩn ở mẫu
12
Bài 7: (Tiết 3) Phương trình quy về phương trình bậc hai – phương trình tích – quy tắc đặt ẩn phụ
13
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
14
Ôn tập chương IV
15
Ôn tập cuối năm
Không có thông báo nào vào thời điểm này.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review