TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9

Nâng cao hơn những kiến thức đã học ở các lớp dưới, chương trình Hình Học 9 bao gồm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, đường tròn, hình trụ – hình nón – hình cầu. Từ kiến thức nền đã học, các em chỉ cần hiểu lý thuyết, chuyên tâm rèn luyện các dạng bài tập, Hpschool.vn sẽ giúp các em rèn luyện thêm thói quen sử dụng thời gian hiệu quả để đạt được kết quả học tập tốt ở trường.
Song song với việc mang đến “thư viện đề thi” với nhiều dạng bài tập, trường trực tuyến Hưng Phương không quên gợi mở lòng ham học hỏi của các em thông qua các bài giảng sinh động, nhiều hình ảnh, sơ đồ mindmap hệ thống kiến thức, các ví dụ vui có tính ứng dụng cao.

CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1
Bài 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiết 1)
2
Bài 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (Tiết 2)
3
Bài 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (Tiết 3)
4
Bài 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (Tiết 4)
5
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
6
Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
7
Bài 3: Bảng lượng giác
8
Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
9
Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

1
Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
2
Bài 3: (Tiết 1) Đường kính và dây của đường tròn
3
Bài 3: (Tiết 2) Bài tập mối quan hệ giữa đường kính và dây cung
4
Bài 3: (Tiết 3) Bài tập đường kính và dây cung
5
Bài 4: (Tiết 1) Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
6
Bài 4: (Tiết 2). Bài tập liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
7
Bài 4: (Tiết 4 ) Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
8
Bài 5: ( Tiết 1) Tiếp tuyến của đường tròn
9
Bài 5: (Tiết 2) Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn
10
Bài 5: (Tiết 3) Tiếp tuyến của đường tròn
11
Bài 6: (Tiết 1) Vị trí tương đối của hai đường tròn
12
Bài 6: (Tiết 2) Bài tập về vị trí tương đối của hai đường tròn
13
Bài 6: (Tiết 3) Bài tập về vị trí tương đối của hai đường tròn
14
Ôn tập chương II

CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

1
Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
2
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
3
Bài 3: Góc nội tiếp
4
Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
5
Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
6
Bài 6: Tứ giác nội tiếp
7
Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
8
Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
9
Bài 10: Diện tích hình tròn. Hình quạt tròn
10
Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

1
Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
2
Bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón – hình nón cụt
3
Bài 3: Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
4
Ôn tập chương IV
5
Ôn tập cuối năm
Không có thông báo nào vào thời điểm này.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review