KHỐI LỚP 7

KHỐI LỚP 7 >
đ200.000
Khác với chương trình lớp 6, Vật Lý 7 tiếp tục đưa các em đến “chân trời mới” với quang học, âm học và điện học, nghe rất mới lạ phải không nào? Đừ...
21 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
KHỐI LỚP 7 >
đ200.000
Mở rộng các yếu tố được học từ lớp 6, Hình học 7 mang nội dung liên quan đến đường thẳng, quan hệ vuông góc, song song hoặc đồng quy; định lý Pytag...
28 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000