KHỐI LỚP 8

KHỐI LỚP 8 >
đ200.000
Nâng cao kiến thức về Cơ học và Nhiệt học từ căn bản lớp 6, chương trình lớp 8 mở rộng các khái niệm phức tạp hơn. Ví dụ như về chuyển động, áp suấ...
23 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000
KHỐI LỚP 8 >
đ200.000
Hai năm học trước, các em chưa được tiếp cận với môn Hóa Học đúng không nào? Thêm một môn học mới cực kỳ lý thú đang chờ đón các em đấy. Có bao giờ...
38 Bài giảng
DS quan tâm
đ200.000