Đăng nhập
Các em học sinh vào học
Quý vị phụ huynh và giáo viên tham khảo, xin vui lòng đăng nhập.

Nếu bạn chưa có tài khoản hpschool.vn? Vui lòng Đăng ký

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TÀI LIỆU HỌC TẬP
KHÓA HỌC PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP 8
HỌC KỲ I
HỌC KỲ II
CẢ  NĂM
HỌC KỲ I - 0 chương | 0 bài học | Tổng học phí 180,000
HỌC KỲ II - 0 chương | bài học | Tổng học phí 130,000
CẢ NĂM - 4 chương | 24 bài học | Tổng học phí 310,000
CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tài liệu học tập   Xem tất cả
  Học phí LỚP 8
Môn học
 
Chọn tất cả
Đại Số Lớp 8 Học Kì I
180,000 nvđ
Giảm 50%
Còn
90,000 vnđ
Đại Số Lớp 8 Học Kì II
130,000 nvđ
Giảm 50%
Còn
65,000 vnđ
Tổng cộng : vnđ
Đọc điều khoản
Đồng ý với điều khoản sử dụng
Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ
   Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ mà chúng tôi đưa ra đều dựa trên những nguyên tắc hợp pháp và thực tế, để nhằm mục đích bảo vệ lợi ích cho chính bạn cũng như là cho cả Hpschool.vn. Cho nên, chúng tôi yêu cầu bất cứ người nào đồng ý sử dụng dịch vụ của Hpschool.vn thì phải chấp nhận và tuân thủ các điều khoản trong quy định. Mọi trường hợp vi phạm tuỳ theo mức độ mà chúng tôi sẽ đưa ra những hình thức kỷ luật khác nhau, nặng nhất là tạm ngưng việc cung cấp dịch vụ mà không cần phải thông báo trước và không phải đền bù bất cứ một thiệt hại nào.
Những điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong quy định này bao gồm:
- Điều khoản đối với việc sử dụng thông tin.
- Điều khoản về những nội dung đăng tải, bản quyền.
- Các giới hạn, nghĩa vụ và cam kết của bạn đối với việc sử dụng dịch vụ của Hpschool.vn.