Trạng thái
Chưa ghi danh
Học phí
400000
Để bắt đầu

Giới Thiệu Khóa Học Hóa Học Lớp 9

Trên những kiến thức nền từ lớp 8, hy vọng các em đã có niềm yêu thích đối với Hóa Học. Nếu say mê và có khả năng, tại sao không đăng ký thi học sinh giỏi Hóa nhỉ? Còn kiến thức chưa vững, hãy cố gắng chuyên tâm hơn nữa các em nhé, tập trung thêm thời gian cho môn học này, chắc chắn các em sẽ tìm được “tiếng nói chung” với nó đấy.
Chương trình hóa học lớp 9 cung cấp cho các em những hiểu biết sâu hơn về cấu tạo của vật chất xung quanh, ngoài ra còn có những biến đổi hóa học và ứng dụng của chúng trong cuộc sống lao động, sản xuất hiện đại. Ở chương trình lớp 9, các em sẽ lần đầu được tiếp cận với chất hữu cơ, bao gồm các hiđrocacbon và dẫn xuất của chúng.
Nâng cao kiến thức về hợp chất vô cơ như Oxit, axit, bazơ, muối; bổ sung những khái niệm mới như kim loại, phi kim, hidrocacbon, và đặc biệt nhất, chương trình học tại Hpschool.vn chú trọng đến ứng dụng của sự ăn mòn kim loại, ứng dụng của phi kim trong công nghiệp, nhiên liệu,…

Em học được gì ở Chương trình Hóa học lớp 9?

– Bài giảng chi tiết bằng Video bám sát sách giáo khoa.
– Hướng dẫn và giải Bài tập trong SGK qua Video bài giảng.
– Thêm các bài giảng bằng Video cho bài tập áp dụng mở rộng để củng cố kiến thức.
Giúp em nắm bắt nhanh chóng chương trình Cơ bản và mở rộng từ sách giáo khoa của BGD một cách nhanh chóng.

Em học được gì ở Chương trình Hóa học lớp 9?

– Bài giảng chi tiết bằng Video bám sát sách giáo khoa.
– Hướng dẫn và giải Bài tập trong SGK qua Video bài giảng.
– Thêm các bài giảng bằng Video cho bài tập áp dụng mở rộng để củng cố kiến thức.
Giúp em nắm bắt nhanh chóng chương trình Cơ bản và mở rộng từ sách giáo khoa của
 BGD một cách nhanh chóng.

Nội dung Khóa học

Xem Tất cả
CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
CHƯƠNG II: KIM LOẠI
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/4 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/4 Phần
CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/3 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/1 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/1 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/1 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/3 Phần
CHƯƠNG IV: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/3 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/3 Phần
CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON POLIME
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/3 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/4 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/3 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần
Nội dung Bài học
Hoàn thành 0% 0/2 Phần