KHÓA HỌC ONLINE LỚP 9

Toàn bộ Bài giảng là các Video giảng chi tiết chương trình bám sát sách Giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Các em có thể tham khảo các Video bài giảng tại đây để biết hình thức học tập qua Video.
HPSCHOOL.VN LÀ WEBSITE HỌC ONLINE QUA VIDEO BÀI GIẢNG ĐƯỢC GHI HÌNH SẴN, KHÔNG PHẢI HÌNH THỨC HỌC TRỰC TUYẾN CÓ TƯƠNG TÁC VỚI GIÁO VIÊN QUA CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ ONLINE.

Các môn trong chương trình Lớp 9

GIỚI THIỆU HPSCHOOL.VN

CẤU TRÚC BÀI GIẢNG CỦA HPSCHOOL.VN

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HPSCHOOL.VN