Bài 5 nâng cao: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình